Få styr på det udendørs affald

Et udendørsområde svines hurtigt til, hvis dette ikke er forsynet med en affaldsspand. Dette har både betydning for det rent visuelle indtryk af den udendørs areal – men en tilsvining er ligeledes miljøskadelig. Det er derfor vigtigt at anskaffe en skraldespand, der er brugervenlig og som passer netop til udendørsområdet. Se mange muligheder på http://www.rubaek.dk/index.php/produkter/udendors-miljoboxe/.