Hvornår skal boligen have fornyet sit skøde?

Hvornår skal boligen have fornyet sit skøde?

Opdatering af skødet hørende til en given bolig skal foregå i det øjeblik ejerskabet over boligen ændres. Dette kan for eksempel ske, når huset eller lejligheden skifter hænder i forbindelse med bolighandel. Men det er også nødvendigt at opdatere skødet, når en bolig overdrages på anden vis. Dette kan ske ved dødsfald, hvor boligen er […]

Read More…

Hvad er sprogrejser?

Hvad er sprogrejser?

Sprogrejser er lettere akademisk forklaret den slags, hvor man kombinerer teori med praksis, så man ser det afstedkommet og bevist/ført ud i virkeligheden. I mere dagligsdagstale er der snak om, at du får omsat al din indlæring om et bestemt sprog – eller mangel på samme – til noget, du afprøver ude i den virkelige […]

Read More…